Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Agroma Olsztyn Grupa Sznajder sp. z o.o. (ul. Żelazna 6, 10-419 Olsztyn).

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Państwa aplikacji w ramach postępowania rekrutacyjnego.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, daty urodzenia, danych kontaktowych, wykształcenia, kwalifikacji zawodowych oraz przebiegu dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązek prawny określony w art. 221 § 1 i 2 Kodeksu pracy. Podanie powyższych danych jest obowiązkowe. Ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym. Podstawą prawną przetwarzania innych danych jest zgoda kandydata, zaś ich podanie jest dobrowolne.

 

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w odpowiednim zakresie:

    • upoważnieni pracownicy spółki Agroma Olsztyn Grupa Sznajder sp. z o.o.;
    • inne podmioty współpracujące z Agroma Olsztyn Grupa Sznajder sp. z o.o., obsługujące systemy informatyczne, w których są przetwarzane Państwa dane osobowe oraz podmioty wykonujące usługi administracyjne na rzecz Agroma Olsztyn Grupa Sznajder sp. z o.o.Państwa dane zostaną usunięte w ciągu sześciu miesięcy od dnia ich przekazania.

Państwa dane nie będą wykorzystywane do profilowania, ani podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

Aby zrezygnować z udziału w postępowaniu rekrutacyjnym, co będzie wiązało się z niezwłocznym usunięciem Państwa danych osobowych, należy wysłać wiadomość na adres .Przysługuje Państwu prawo do:

    • cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych nieobowiązkowych poprzez wysłanie maila na adres ;
    • żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia oraz ograniczenia przetwarzania;
    • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wniesienia żądań dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu e-mail lub wysyłając list na adres siedziby spółki.

 

0