W naszej ofercie posiadamy zbiorniki do paliw marki Fortis Technology.

Zbiorniki produkowane przez naszą firmę przeznaczone są do składowania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego oraz Adblue. Zbiorniki Stacjonarne oferowane są w dwóch pojemnościach 3000 oraz 5000 l . Zbiorniki przewoźne od 125 l do 600 l. Dzięki kompaktowym wymiarom i optymalnej pojemności znajdują wiele zastosowań w różnych sektorach gospodarki. Możliwość doboru układu dystrybucyjnego umożliwiająca wybór wydajności pompy (od 56 do 90 l/min) oraz systemów kontroli ułatwia zarządzanie i kontrolę nad wydawanymi płynami.

 zbiorniki

Główne atuty zbiorników:

 - produkt POLSKI

Fortis Technology jest polską firmą ze 100% kapitału polskiego, znajdującą się w Polsce, gdzie odbywa się produkcja, dystrybucja i serwis.

Dajemy 10 lat gwarancji na konstrukcję.

- wykonany z czystego polietyleny (niektóre zbiorniki konkurencyjne mają domieszki surowców z odzysku – recycling). Polietylen pracuje w zakresie temperatur od -200 do 80 stopni Celsjusza.

- certyfikat TÜV na materiał, z którego powstaje zbiornik.

Odporność na promieniowanie UV.

- grubość ścianki płaszcza wewnętrznego, w którym znajduje się paliwo, to od 8 do 12mm (norma nakazuje 5mm) dzięki czemu nasze zbiorniki są średnio ok 70kg cięższe od konkurencji. Średnia masa naszego zbiornika 5000l. to ok 400kg w zależności od wersji.

- grubość ściany zbiornika ma ogromny wpływ na jego trwałość – nie może być za gruby, żeby zbiornik nie był zbyt sztywny (tworzywo musi być lekko elastyczne), ale nie może być też zbyt cienki aby nie był podatny na odkształcenia w wyniku działania wysokich temperatur

- wysokość zbiornika (2,03m dla 5000l. i 1,94m dla 3000l.) to najniższe zbiorniki w swojej klasie, dzięki czemu obsługa przez górny właz znacznie jest ułatwiona

- sposób montażu skrzyni dystrybucyjnej – skrzynia wsuwana  w „szyny” wytworzone w konstrukcji płaszcza zewnętrznego – brak śrub i haków mocujących, których zastosowanie powoduje przewiercania (dziurawienie) płaszcza zewnętrznego zbiornika, a przez to osłabienie i rozszczelnienie konstrukcji

Dokumentacja:

  • Poświadczenie wytwórcy wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.
  • Poświadczenie Badania Budowy i Próby Ciśnieniowej wydany przez Urząd Dozoru  Technicznego.
  • Certyfikat europejski CE.
  • Deklaracja Zgodności z normą EN 13341:2005+A1:2011.
  • Dokumentację techniczno-ruchowa
  • Instrukcję obsługi zbiornika
  • Instrukcję BHP

 

Konstrukcja zbiornika zgodna z wymogami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 18 września 2001r.  w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i nisko ciśnieniowe przeznaczone do magazynowa materiałów ciekłych zapalnych

 

Pojemność zbiorników zgodna z wymogami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

copyright 2016 by Agroma Olsztyn Grupa Sznajder